Om


Jag har alltid fascinerats av naturen. Att vara ensam ute i skog och mark en tidig morgon, är för mig något alldeles fantastiskt. Ljuset är mjukt och världen vaknar sakta till liv. Varje tur är ett litet äventyr i sig, och man vet aldrig vad man kan möta därute.

Jag har fotograferat naturmotiv sedan 2011, och sedan dess har intresset bara skjutit i höjden. Inte bara intresset för själva fotograferandet, utan även för det jag fotograferar. Det har i sin tur gett sysselsättningen en djupare mening; att vidarebefordra allt jag lär mig om naturen genom att inspirera och väcka nyfikenhet. Jag tycker det är extra viktigt att öka förståelsen för olika ekosystem; hur naturens väv hänger ihop och hur sårbar den är.

2023 blev jag invald i Naturfotograferna/N. Naturfotograferna har verkat för fotoetik och naturvårdsengagemang sedan 1966, läs gärna mer om deras arbete på naturfotograferna.se.